سايز قبض

تیر ۱۷, ۱۳۹۷

چاپ فاکتور | فاکتور فروش

چاپ فاکتور در ابعاد های زیر : سایزهای استاندارد: A4 = 21 x 29.7 cm ، B4 = 24 x 34 cm ، A5 = 14.5 […]