پاسخگوی سوالات و مشکلات شما هستیم

تماس با کارشناسان ما

واحد طراحی

داخلی 2

081-38261620


در این بخش شما میتوانید سوالات در خصوص طراحی و یا ثبت سفارش طراحی را با ما در میان بگذازید

واحد سفارشات

داخلی 1

081-38261621


در این بخش شما میتوایند سوالات و مشکلات خود را در خصوص ثبت و پیگیری سفارشات با ما در میان بگذارید.
تلفن های تماس:
081-32657636
081-32657646
081-38261620
081-38261621
081-38261622
081-38254591

ساعات کار و پاسخگویی

داخلی

پست الکترونیکی

اطلاعات بانکی


ساعات کار دفاتر مجموعه چاپ آکسون در روز های کاری از ساعت 9:30 الی 13:30 و 16:30 الی 19:30 می باشد.
ساعات کار چاپخانه آکسون در روز های کاری از ساعت 8الی 13 و 14 الی 18 می باشد.

واحد ثبت و پیگیری سفارشات داخلی 1
واحــد طراحی داخلی 2
واحد تحویل سفارشات داخلی 3
اپراتور داخلی 0

chap.akson@yahoo.com

chap.akson@gmail.com

شماره حساب 5357653614
شماره کارت 6104337679234383
بانک ملت - بنام مهدی حمزه ای