جهت مشاهده لیست قیمت محصولات بر روی عنوان های درج شده در زیر کلیک کنید

تمامی محصولات با چاپ تمام رنگی می باشد
قیمت ها ویژه همکاران می باشد
کارت ویزیت معمولی
نوع جنسسایزتیراژقیمتزمان تحویل
سلفون براق یکرو8.5×4.8100034/0004 روز کاری
سلفون مات یکرو8.5×4.8100034/0004 روز کاری
سلفون براق دورو8.5×4.8100047/0004 روز کاری
سلفون مات دورو8.5×4.8100047/0004 روز کاری
گلاسه بدون روکش یکرو8.5×4.8100033/0006 روز کاری
گلاسه بدون روکش دورو8.5×4.8100045/0006 روز کاری
کتان یکرو 300 گرم واقعی8.5×4.8100046/0007 روز کاری
کتان دورو 300 گرم واقعی8.5×4.8100052/0007 روز کاری
لیبل کره ای با روکش سلفون براق8.5×4.8100051/0006 روز کاری
لیبل کره ای بدون روکش (برچسب)8.5×4.8100048/0006 روز کاری
لیبل شیشه ای (برچسب)8.5×4.81000160/00015 روز کاری
لیبل اموال ( چاپ تک رنگ مشکی )1.5×5100095/0006 روز کاری
سلفون مات دورگرد (حرارتی)6×9100069/0007 روز کاری
سلفون براق دورگرد (حرارتی)6×9100069/0007 روز کاری
سلفون مات مخملی یکرو8.5×4.8100095/00012 روز کاری
سلفون مات مخملی دورو8.5×4.81000105/00012 روز کاری
سلفون مات مخملی دورگرد6×91000130/00015 روز کاری
کارت ویزیت فانتزی
نوع جنسسایزتیراژقیمتزمان تحویل
لمینت براق بزرگ6×91000177/0007 روز کاری
لمینت براق ویزیتی5×91000138/00010 روز کاری
لمینت براق مربع6×61000119/00010 روز کاری
لمینت براق بزرگ فوری6×91000190/0003 روز کاری
لمینت برجسته6×91000154/0006 روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی5×91000129/00012 روز کاری
لمینت برجسته مربع6×61000125/00012 روز کاری
لمینت مات بزرگ6×91000260/0007 روز کاری
لمینت مات ویزیتی5×91000210/00015 روز کاری
لمینت مات مربع6×61000164/00012 روز کاری
لمینت مات استخوانی برجسته دورو طلاکوب بزرگ6×91000230/00015 روز کاری
لمینت مات استخوانی برجسته دورو طلاکوب(مربع)6×61000145/00015 روز کاری
لمینت براق موج6×91000180/0008 روز کاری
لمینت مات موج6×91000265/00015 روز کاری
لمینت براق دایره کوچک5.31000130/00010 روز کاری
لمینت براق دایره بزرگ7.51000450/00012 روز کاری
کارت ویزیت PVC
نوع جنسسایزتیراژقیمتزمان تحویل
پی وی سی 500 میکرون مات6×91000370/0007 روز کاری
پی وی سی 760 میکرون براق6×91000820/0007 روز کاری
شیشه ای نیمه شفاف 500میکرون PVC6×91000495/00010 روز کاری
کارت ویزیت برش خاص
نوع جنسسایزتیراژقیمتزمان تحویل
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)5.2×8.21000375/00012 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)9×11.61000560/00012 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)9×17.41000800/00012 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)18×5.81000580/00012 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)18×11.610001/050/00012 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)5.2×8.21000460/00012 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)9×11.6100015 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)9×17.4100015 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)18×5.8100015 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)18×11.6100015 روز کاری
لمینت برجسته با برش خاص (برش دلخواه)5.2×8.21000355/00015 روز کاری
لمینت برجسته با برش خاص (برش دلخواه)9×11.61000490/00015 روز کاری
لمینت برجسته با برش خاص (برش دلخواه)9×17.41000675/00015 روز کاری
لمینت برجسته با برش خاص (برش دلخواه)18×5.81000510/00015 روز کاری
لمینت برجسته با برش خاص (برش دلخواه)18×11.61000870/00015 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب با برش خاص (برش دلخواه)5.2×8.21000460/00020 روز کاری
سلفون مات - براق دورو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×9.61000226/00010 روز کاری
سلفون مات - براق دورو با برش خاص (برش دلخواه)4.8×171000246/00010 روز کاری
سلفون مات - براق دورو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×14.41000300/00010 روز کاری
کتان دورو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×9.61000236/00010 روز کاری
کتان دورو با برش خاص (برش دلخواه)4.8×171000256/00010 روز کاری
کتان دورو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×14.41000310/00010 روز کاری
آهنربایی یکرو با برش خاص (برش دلخواه)5.5×8.51000590/00020 روز کاری
آهنربایی یکرو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×11.610001/180/00015 روز کاری
آهنربایی یکرو با برش خاص (برش دلخواه)5.5×1710001/770/00015 روز کاری
لیبل یکرو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×9.61000250/00010 روز کاری
لیبل یکرو با برش خاص (برش دلخواه)4.8×171000260/00010 روز کاری
لیبل یکرو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×14.41000324/00010 روز کاری
توجه : کارت ویزیت های برش خاص بدون محدودیت در برش و شکل می باشد و مدل برش آنها کاملا دلخواه
و بر اساس سلیقه مشتری می باشد و قیمت ها با احتساب هزینه ساخت لیزی و ضرب قالب می باشد،در
جنس های آهنربایی ، سلفون مات،سلفون براق، کتان ،لمینت براق ، لمینت مات ، لمینت برجسته و لیبل  ابعاد
چاپ میتواند متفاوت باشد که به نسبت سایز دلخواه شما قیمت محاسبه می شود.
در صورتی که سفارشات کارت ویزیت برش خاص بیش از 1000 عدد باشد هزینه قالب کسر می شود.
برچسب دایره (لیبل)
نوع جنسسایزتیراژقیمتزمان تحویل
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 11 سانتی متر1000372/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 10 سانتی متر2000508/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 8 سانتی متر3000382/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 7.5 سانتی متر1000210/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 7 سانتی متر1000210/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 6.5 سانتی متر1000210/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 6 سانتی متر1000210/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 5.5 سانتی متر2000275/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 5 سانتی متر1000210/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 4.8 سانتی متر5000440/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 4 سانتی متر10000392/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 2.5 سانتی متر5000230/0007 روز کاری
کارت ویزیت قالب عمومی جدید
نوع قالب برشتیراژسلفون براق دوروسلفون مات دوروکتان 300 گرم دورولیبل با روکش سلفون براقمشاهده قالب
قالب اسلیم1000197/000197/000200/000205/000
قالب لب تاپ1000197/000197/000200/000
قالب اتیکت یک1000197/000197/000200/000205/000
قالب اتیکت دو1000197/000197/000200/000205/000
قالب اتیکت سه1000197/000197/000200/000205/000
قالب مروارید1000197/000197/000200/000205/000
قالب تیغ1000197/000197/000200/000205/000
قالب الماس1000197/000197/000200/000205/000
قالب پروانه1000197/000197/000200/000205/000
قالب خانه1000197/000197/000200/000205/000
قالب دندان1000197/000197/000200/000
قالب دوربین1000197/000197/000200/000205/000
قالب کامیون1000197/000197/000200/000205/000
قالب کتونی1000197/000197/000200/000205/000
قالب شیرینی1000197/000197/000200/000205/000
قالب گل رز1000197/000197/000200/000205/000
قالب عروس1000197/000197/000200/000205/000
قالب ماشین1000197/000197/000200/000205/000
قالب همبرگر1000197/000197/000200/000205/000
قالب آوادا1000197/000197/000200/000205/000
قالب پاسارگارد1000197/000197/000200/000205/000
قالب پدیده1000197/000197/000200/000205/000
قالب پرتو1000197/000197/000200/000205/000
قالب پرند1000197/000197/000200/000205/000
قالب پیراهن1000197/000197/000200/000205/000
قالب چهره1000197/000197/000200/000205/000
قالب رویا1000197/000197/000200/000205/000
قالب سارا1000197/000197/000200/000205/000
قالب صخره1000197/000197/000200/000205/000
قالب قصر1000197/000197/000200/000205/000
قالب کتیبه1000197/000197/000200/000205/000
قالب مزون1000197/000197/000200/000205/000
قالب لاک1000197/000197/000200/000205/000
قالب مرجان1000197/000197/000200/000205/000
توجه : جهت طراحی کارت ویزیت های قالب عمومی به بخش راهنمای سایت مراجعه کرده و قالب مورد نظر را دانلود نمایید
ساک دستی کاغذی
ابعادنوع ساختگلاسه 150 گرمی (قیمت هر عدد )گلاسه 170 گرمی (قیمت هر عدد )گلاسه 200 گرمی (قیمت هر عدد )گلاسه 250 گرمی (قیمت هر عدد )گلاسه 300 گرمی (قیمت هر عدد )
6×17×24عمودی15001550170018502000
17×24×8افقی18001900203024002550
10×23×22افقی18001900203024002550
9×36×24عمودی21602260253028803030
10×24×35افقی23002400265029003150
12×50×35 دوطرف طرح یکسانعمودی30603700410046505150
12×50×35 دوطرف طرح متفاوتعمودی38503950435049005300
12×30×46 دوطرف طرح یکسانافقی30503150345039004300
12×30×46 دوطرف طرح متفاوتافقی33003400370041504550
14×36×54 دوطرف طرح یکسانافقی36003700410046505150
14×36×54 دوطرف طرح متفاوتافقی38503950435049005300
توجه : در صورتی که ابعاد و یا جنس مورد نظر در جدول فوق نبود جهت اخذ قیمت تماس حاصل فرمایید.
ساخت تمام ساک دستی ها به صورت تمام اتوماتیک می باشد و تعداد تحویلی بیشتر از تعداد درج شده در قرارداد می باشد.
امکان خدماتی چون : دسته داخلی(پانچی) ، برش خاص، قالب خاص ، بند پیچ ،  روکش یووی موضعی
(برجسته) ، سلفون لیزی ، طلاکوب و نقره کوب ، امباس (بافت دار کردن کاغذ به شکل چهارخونه یا چرمی)
کاغذ متالایز مقوای پشت طوسی  و .... وجود دارد.
ضخامت کاغذ ساک دستی ها متغیر می باشد که از : 135گرمی تا 400 گرمی قابل اجراست.
قیمت ها بر مبنای چاپ تمام رنگی و سلفون حرارتی در تیراژ 1000 عدد محاسبه شده است و در تیراژ
 بیش از هزار عدد قیمت کاهش می یابد .
ساک دستی پارچه ای
ابعاد (عرض×ارتفاع) تعداد قیمت هر عدد پارچه 60گرم (تومان) دسته پانچی قیمت هر عدد پارچه 60گرم (تومان) دسته بندی
25×35 عمودی1000610710
30×35 عمودی1000730830
35×35 افقی1000745845
40×35 افقی1000820920
30×40 عمودی1000760860
40×40 افقی10009001000
35×45 عمودی1000850950
40×45 عمودی10009501050
40×50 عمودی100010201120
45×50 عمودی100011201220
50×60 عمودی100013701470
پوشه دکمه دار A41000750
توجه :  هزینه چاپ سیلک در رنگ های عادی 120 تومان و در رنگ های طلایی و نقره ای 150 تومان اضافه می شود.
در صورت انتخاب دسته بندی 80 تومان به مبلغ هر عدد ساک دستی اضافه می شود.
هزینه ته کاست (عطف) هر عدد 60 تومان به مبلغ ساک دستی اضافه می شود .
امکان تولید ساک دستی از سایز 15×20 تا 65×150 در هر اندازه دلخواه وجود دارد
رنگ های ساک دستی های پارچه ای :
مشکی ، سرمه ای ، نقره ای ، توسی،قهوه ای ، دارچینی،کرم ، کرم نخودی ، کرم استخوانی
نارنجی ، زرد ، زرشکی ، سرخابی ، صورتی ، بنفش ، سفید ، قرمز ، آبی کاربنی ، آبی آسمانی ، سبز 
بروشور تبلیغاتی
بروشور تبلیغاتیتعدادقیمت (تومان)مدت تحویل
تحریر 80 گرم سایز (20×29)1000290/0007 روز کاری
تحریر 80 گرم سایز (20×29)2000350/0007 روز کاری
گلاسه 120 گرم سایز (20×29)1000320/0007 روز کاری
گلاسه 120 گرم سایز (20×29)2000460/0007 روز کاری
تحریر 80 گرم سایز (40×29)1000520/0007 روز کاری
تحریر 80 گرم سایز (40×29)2000670/0007 روز کاری
گلاسه 120 گرم سایز (40×29)1000590/0007 روز کاری
گلاسه 120 گرم سایز (40×29)2000870/0007 روز کاری
فرم تحریر 80 گرم -سربرگ و تراکت
اندازه (کاغذ تحریر80 گرم)تعدادقیمت یکروقیمت دوروزمان تحویل
A3 استاندارد سایز ( 29.7×42)1000340/000550/0005 روز کاری
A4 استاندارد سایز (29.7×21)1000175/000280/0005 روز کاری
A5 استاندارد (21×14.8)100090/000140/0005 روز کاری
A6 سایز (10×14/5)100045/00070/0005 روز کاری
A3 سایز ( 29×40)2000440/000595/0005 روز کاری
A4 استاندارد سایز (29.7×21)2000275/000375/0005 روز کاری
A4 سایز (29×20)2000225/000295/0005 روز کاری
A5 استاندارد (21×14.8)2000145/000195/0005 روز کاری
A5 سایز (20×14.5)2000120/000145/0005 روز کاری
A6 سایز (9×14/5)200060/00078/0005 روز کاری
A3 سایز ( 29×40)5000840/000970/0005 روز کاری
A4 استاندارد سایز (29.7×21)5000495/000565/0005 روز کاری
A4 سایز (29×20)5000425/000490/0005 روز کاری
A5 استاندارد (14.8×21)5000255/000280/0005 روز کاری
A5 سایز (14.5×20)5000218/000255/0005 روز کاری
A6 سایز (9×14/5)5000120/000145/0005 روز کاری
فرم گلاسه 120 گرم-سربرگ و تراکت
اندازه (کاغذ گلاسه 120 گرم)تعدادقیمت یکرو قیمت دوروزمان تحویل
A3 سایز ( 29×40)1000390/000490/0005 روز کاری
A4 سایز (29×20)1000200/000250/0005 روز کاری
A5 سایز (14×20)1000105/000125/0005 روز کاری
A6 سایز (10×14/5)100050/00068/5005 روز کاری
A3 سایز ( 29×40)2000598/000720/0005 روز کاری
A4 سایز (29×20)2000310/000370/0005 روز کاری
A5 سایز (14×20)2000159/000188/0005 روز کاری
A6 سایز (10×14/5)200085/00090/0005 روز کاری
A3 سایز ( 29×40)50001/340/0001/500/0005 روز کاری
A4 سایز (29×20)5000705/000780/0005 روز کاری
A5 سایز (14×20)5000348/000395/0005 روز کاری
A6 سایز (10×14/5)5000175/000190/0005 روز کاری
فرم کتان 120 گرم - سربرگ و تراکت ، پاکت
نوع محصولتعدادقیمت (تومان)زمان تحویل
سربرگ A4 استاندارد سایز 21×29.7 یکرو (کاغذ کتان 120 گرم)1000354/0007 روز کاری
سربرگ A5 استاندارد سایز 21×14.8 یکرو (کاغذ کتان 120 گرم)1000190/0007 روز کاری
پاکت ملخی کاغذ کتان 120 گرم1000325/00010 روز کاری
پاکت A3 کاغذ کتان 120 گرم10001/195/00010 روز کاری
پاکت A4 کاغذ کتان 120 گرم1000715/00010 روز کاری
پاکت A5 کاغذ کتان 120 گرم1000375/00010 روز کاری
پاکت تحریر 80 گرم
اندازه تعداد قیمتزمان تحویل
پاکت ملخی تحریر80گرم 1000215/00010 روز کاری
پاکت ملخی تحریر80گرم 2000 310/00010 روز کاری
پاکت ملخی تحریر80گرم 5000 590/00010 روز کاری
پاکت A4 تحریر80گرم 1000 420/00010 روز کاری
پاکت A4 تحریر80گرم 2000 660/00010 روز کاری
پاکت A4 تحریر80گرم 50001/270/00010 روز کاری
پاکت A5 تحریر80گرم 1000 270/00010 روز کاری
پاکت A5 تحریر80گرم 2000 380/00010 روز کاری
پاکت A5 تحریر80گرم 5000 760/00010 روز کاری
پاکت گلاسه 120 گرم
اندازه تعداد قیمتزمان تحویل
پاکت ملخی گلاسه 120 گرم1000265/00010 روز کاری
پاکت ملخی گلاسه 120 گرم2000370/00010 روز کاری
پاکت ملخی گلاسه 120 گرم5000 800/00010 روز کاری
پاکت A4 گلاسه 120 گرم1000 470/00010 روز کاری
پاکت A4 گلاسه 120 گرم2000795/00010 روز کاری
پاکت A4 گلاسه 120 گرم50001/590/00010 روز کاری
پاکت A5 گلاسه 120 گرم1000 320/00010 روز کاری
پاکت A5 گلاسه 120 گرم2000510/00010 روز کاری
پاکت A5 گلاسه 120 گرم50001/010/00010 روز کاری
پاکت CD و برچسب CD
نوع محصولنوع جنستیراژقیمتزمان تحویل
پاکت CD درب دارگلاسه 120 گرم بدون روکش1000495/00012 روز کاری
پاکت CD درب دارگلاسه 300 گرم روکش سلفون براق1000689/00012 روز کاری
پاکت CD درب دارگلاسه 300 گرم روکش سلفون مات1000689/00012 روز کاری
پاکت CD درب دارگلاسه 300 گرم روکش سلفون براق سوسماری1000815/00015 روز کاری
لیبل CDبرچسب کره ای بدون روکش1000360/00010 روز کاری
لیبل CD (برچسب )برچسب کره ای با روکش سلفون براق1000370/00010 روز کاری
فاکتور تحریر 80 گرم - فاکتور ، قبض ، رسید
نوع فاکتور (کاغذ تحریر،چاپ تمام رنگی)قیمت (1000 برگ)قیمت (2000 برگ)قیمت (5000 برگ )زمان تحویل
فاکتور A4230/000310/000600/0008 روز کاری
فاکتور A5130/000185/000375/0008 روز کاری
فاکتور A685/000135/000275/0008 روز کاری
فاکتور مربع 20×20 (خشتی)230/000310/000600/0008 روز کاری
فاکتور ته چکی 10×20130/000185/000375/0008 روز کاری
فاکتور ته چکی 10×28230/000280/0008 روز کاری
فاکتور کابن لس NCR
فاکتور کاربن دار دوبرگیقیمت (تومان) 1000 شمارهقیمت (تومان) 2000شماره مدت تحویل
فاکتور کاربن لس تمام رنگی A4445/000720/00010 روز کاری
فاکتور کاربن لس تمام رنگی A5270/000510/00010 روز کاری
فاکتور کاربن لس تمام رنگی B4495/000880/00010 روز کاری
فاکتور کاربن لس تمام رنگی B5315/000530/00010 روز کاری
فولدر مقوایی
نوع فولدرتعداد یکرو چاپ /یکرو سلفوندورو چاپ /دورو سلفونزمان تحویلمشاهده قالب
فولدر گلاسه 300 گرم قفلی کد 110001/850/0002/300/0006 روز کاری
فولدر گلاسه 300 گرم قفلی کد 210002/980/0003/340/0006 روز کاری
فولدر گلاسه 300 گرم چسبی کد 310002/710/0003/100/00010 روز کاری
فولدر گلاسه 300 گرم چسبی کد 410002/590/0002/940/00010 روز کاری
فولدر گلاسه 300 گرم قفلی و چسبی کد 510002/850/0003/010/00010 روز کاری
پوستر
سایزتعدادگلاسه 135گرم گلاسه 150گرم گلاسه170گرمگلاسه 200 گرم گلاسه 250گرم گلاسه 300 گرمتحریر 80 گرم
25×351000
28×401000
35×501000
50×701000
25×352000
28×402000
35×502000
50×702000
مدت تحویل کلیه سفارشات تحریر و گلاسه 2 روز کاری می باشد.
چاپ تمامی فرم ها تمام رنگی می باشد.
کلیه سایز ها و فرم های فوق به صورت اختصاصی امکان تحویل 6 ساعته را دارند.
طراحی و ویرایش
طراحی و ویرایشمدت زمان ارائهقیمت (تومان)
کارت ویزیت یکرو3 روز کاری30/0000
کارت ویزیت دورو3 روز کاری65/000
کارت ویزیت برش خاص5 روز کاری70/000
فاکتور ، قبض و فیش5 روز کاری50/000
کاتالوگبسته به حجم کارتوافقی
بسته بندی و جعبه سازی10 روز کاری250/000
پوستر4 روز کاری70/000
ست اوراق اداری7 روز کاری200/000
سربرگ3 روز کاری50/000
پاکت نامه3 روز کاری50/000
یاداشت2 روز کاری20/000
ساک دستی کاغذی5 روز کاری100/000
بروشور (تا6صفحه) بیش از 6 صفحه ،هرصفحه 15/000 تومان5 روز کاری80/000
تراکت یکرو3 روز کاری40/000
تراکت دورو3 روز کاری60/000
تیغ و قالب1 روز کاری40/000
توجه : تعرفه فوق بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر است.
طراحی صرفا برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمی گردد و نزد مجموعه باقی خواهد ماند.
سفارش طراحی امکان ویرایش و اصلاح کلی تا 3 بار مجاز می باشد.
هرگونه غلط املایی پس از تایید طرح به عهده مشتری بوده و مرکز هیچ مسئولیتی ندارد.

توضیحات تکمیلی درباره سفارشات چاپی

 کارت ویزیت ها به جز مواردی که در انها یکرو ذکر شده ، دورو می باشند .

تعداد چاپ تمامی کارت ویزیت ها هزار عددی می باشد.

چاپ تمامی کارت ویزیت ها تمام رنگی می باشد.

کارت ویزیت های برش خاص بدون محدودیت در برش و شکل می باشد و مدل برش آنها کاملا دلخواه

و بر اساس سلیقه مشتری می باشد و قیمت ها با احتساب هزینه ساخت لیزی و ضرب قالب می باشد،در

جنس های آهنربایی ، سلفون مات،سلفون براق، کتان ،لمینت براق ، لمینت مات ، لمینت برجسته و لیبل  ابعاد

چاپ میتواند متفاوت باشد که به نسبت سایز دلخواه شما قیمت محاسبه می شود.