لیست قیمت


جهت مشاهده لیست قیمت محصولات بر روی عنوان های درج شده در زیر کلیک کنید

تمامی محصولات با چاپ تمام رنگی می باشد
قیمت ها ویژه همکاران می باشد
کارت ویزیت معمولی
نوع جنسسایزتیراژقیمتزمان تحویل
سلفون براق یکرو 8.5×4.8100032/0004 روز کاری
سلفون مات یکرو8.5×4.8100032/0004 روز کاری
سلفون براق دورو8.5×4.8100040/0004 روز کاری
سلفون مات دورو8.5×4.8100040/0004 روز کاری
گلاسه بدون روکش یکرو8.5×4.8100031/0006 روز کاری
گلاسه بدون روکش دورو8.5×4.8100039/0006 روز کاری
کتان یکرو 300 گرم واقعی8.5×4.8100039/0007 روز کاری
کتان دورو 300 گرم واقعی8.5×4.8100043/0007 روز کاری
لیبل کره ای با روکش سلفون براق 8.5×4.8100047/0006 روز کاری
لیبل کره ای بدون روکش (برچسب)8.5×4.8100045/0006 روز کاری
لیبل شیشه ای (برچسب)8.5×4.81000135/00012 روز کاری
لیبل اموال ( چاپ تک رنگ مشکی )1.5×5100085/0006 روز کاری
سلفون مات دورگرد (حرارتی)6×9100060/0007 روز کاری
سلفون براق دورگرد (حرارتی)6×9100060/0007 روز کاری
سلفون مات مخملی یکرو8.5×4.8100085/00012 روز کاری
سلفون مات مخملی دورو8.5×4.8100095/00012 روز کاری
سلفون مات مخملی دورگرد6×91000125/00015 روز کاری
کارت ویزیت فانتزی
نوع جنسسایزتیراژقیمتزمان تحویل
لمینت براق بزرگ6×91000160/0007 روز کاری
لمینت براق ویزیتی5×91000120/00010 روز کاری
لمینت براق مربع6×61000110/00010 روز کاری
لمینت براق بزرگ فوری6×91000170/0002 روز کاری
لمینت مات برجسته 6×91000120/0006 روز کاری
لمینت مات برجسته ویزیتی 5×9100090/00012 روز کاری
لمینت مات برجسته مربع 6×6100085/00012 روز کاری
لمینت مات بزرگ6×91000240/0005 روز کاری
لمینت مات ویزیتی5×91000185/00015 روز کاری
لمینت مات مربع6×61000150/00012 روز کاری
لمینت مات استخوانی برجسته دورو طلاکوب6×91000190/00015 روز کاری
لمینت مات استخوانی برجسته دورو طلاکوب(مربع)6×61000120/00015 روز کاری
لمینت براق موج 6×91000160/0008 روز کاری
لمینت مات موج6×91000240/00015 روز کاری
لمینت براق دایره کوچک5.31000125/00010 روز کاری
لمینت براق دایره بزرگ7.51000430/00012 روز کاری
کارت ویزیت PVC
نوع جنسسایزتیراژقیمتزمان تحویل
پی وی سی 500 میکرون مات6×91000370/0007 روز کاری
پی وی سی 760 میکرون براق6×91000770/0007 روز کاری
شیشه ای نیمه شفاف 500میکرون PVC6×91000460/00010 روز کاری
کارت ویزیت برش خاص
نوع جنسسایزتیراژقیمتزمان تحویل
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)5.2×8.21000335/00012 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)9×11.61000500/00012 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)9×17.41000695/00012 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)18×5.81000510/00012 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)18×11.61000920/00012 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)5.2×8.21000420/00012 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)9×11.6100012 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)9×17.4100015 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)18×5.8100015 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)18×11.6100015 روز کاری
لمینت مات برجسته با برش خاص (برش دلخواه)5.2×8.21000280/00015 روز کاری
لمینت مات برجسته با برش خاص (برش دلخواه)9×11.61000445/00015 روز کاری
لمینت مات برجسته با برش خاص (برش دلخواه)9×17.41000580/00015 روز کاری
لمینت مات برجسته با برش خاص (برش دلخواه)18×5.81000455/00015 روز کاری
لمینت مات برجسته با برش خاص (برش دلخواه)18×11.61000750/00015 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب با برش خاص (برش دلخواه) 5.2×8.21000375/00020 روز کاری
سلفون مات - براق دورو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×9.61000180/00010 روز کاری
سلفون مات - براق دورو با برش خاص (برش دلخواه)4.8×171000185/00010 روز کاری
سلفون مات - براق دورو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×14.41000250/00010 روز کاری
کتان دورو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×9.61000180/00010 روز کاری
کتان دورو با برش خاص (برش دلخواه)4.8×171000185/00010 روز کاری
کتان دورو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×14.41000250/00010 روز کاری
آهنربایی یکرو با برش خاص (برش دلخواه)5.5×8.51000540/00020 روز کاری
آهنربایی یکرو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×11.610001/060/00015 روز کاری
آهنربایی یکرو با برش خاص (برش دلخواه)5.5×1710001/060/00015 روز کاری
لیبل یکرو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×9.61000190/00010 روز کاری
لیبل یکرو با برش خاص (برش دلخواه)4.8×171000195/00010 روز کاری
لیبل یکرو با برش خاص (برش دلخواه)8.5×14.41000260/00010 روز کاری
توجه : کارت ویزیت های برش خاص بدون محدودیت در برش و شکل می باشد و مدل برش آنها کاملا دلخواه
و بر اساس سلیقه مشتری می باشد و قیمت ها با احتساب هزینه ساخت لیزی و ضرب قالب می باشد،در
جنس های آهنربایی ، سلفون مات،سلفون براق، کتان ،لمینت براق ، لمینت مات ، لمینت برجسته و لیبل  ابعاد
چاپ میتواند متفاوت باشد که به نسبت سایز دلخواه شما قیمت محاسبه می شود.
در صورتی که سفارشات کارت ویزیت برش خاص بیش از 1000 عدد باشد هزینه قالب کسر می شود.
برچسب دایره ( لیبل ) جدید
نوع جنسسایزتیراژقیمت زمان تحویل
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 11 سانتی متر1000370/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 10 سانتی متر2000515/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 8 سانتی متر3000370/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 7.5 سانتی متر1000170/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 7 سانتی متر1000170/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 6.5 سانتی متر1000170/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 6 سانتی متر1000170/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 5.5 سانتی متر2000262/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 5 سانتی متر1000170/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 4.8 سانتی متر5000388/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 4 سانتی متر10000385/0007 روز کاری
برچسب دایره سلفون براق ( لیبل )قطر 2.5 سانتی متر5000190/0007 روز کاری
ساک دستی کاغذی
ابعادنوع ساختگلاسه 150 گرمیگلاسه 170 گرمیگلاسه 200 گرمیگلاسه 250 گرمیگلاسه 300 گرمی
6×17×24عمودی17801930199020302130
17×24×8افقی17801930199020302130
10×23×22افقی19802030214022202400
9×36×24عمودی22702310247025602670
10×24×35افقی24102460282029103000
12×50×35 دوطرف طرح یکسانعمودی31003150336035503800
12×50×35 دوطرف طرح متفاوتعمودی32703320343036003940
12×30×46 دوطرف طرح یکسانافقی27302780296031003320
12×30×46 دوطرف طرح متفاوتافقی30003050320033303480
14×36×54 دوطرف طرح یکسانافقی32003150336035503800
14×36×54 دوطرف طرح متفاوتافقی32703320353037004850
توجه : در صورتی که ابعاد و یا جنس مورد نظر در جدول فوق نبود جهت اخذ قیمت تماس حاصل فرمایید.
ساخت تمام ساک دستی ها به صورت تمام اتوماتیک می باشد و تعداد تحویلی بیشتر از تعداد درج شده در قرارداد می باشد.
امکان خدماتی چون : دسته داخلی(پانچی) ، برش خاص، قالب خاص ، بند پیچ ،  روکش یووی موضعی
(برجسته) ، سلفون لیزی ، طلاکوب و نقره کوب ، امباس (بافت دار کردن کاغذ به شکل چهارخونه یا چرمی)
کاغذ متالایز مقوای پشت طوسی  و .... وجود دارد.
ضخامت کاغذ ساک دستی ها متغیر می باشد که از : 135گرمی تا 400 گرمی قابل اجراست.
قیمت ها بر مبنای چاپ تمام رنگی و سلفون حرارتی در تیراژ 1000 عدد محاسبه شده است و در تیراژ
 بیش از هزار عدد قیمت کاهش می یابد .
ساک دستی پارچه ای
ابعاد ( عرض × ارتفاع )تعدادقیمت هر عدد پارچه 60 گرم (تومان)قیمت هر عدد پارچه 90 گرم (تومان)
25×35 عمودی1600565605
30×35 عمودی1200600650
35×35 افقی1100530690
40×35 افقی1000640700
30×40 عمودی1000690 770
40×40 افقی800800950
35×45 عمودی1100770870
40×45 عمودی1000850950
40×50 عمودی1000870970
45×50 عمودی800880980
50×60 عمودی10009001020
پوشه دکمه دار A41000760820
توجه :  هزینه چاپ سیلک در رنگ های عادی 120 تومان و در رنگ های طلایی و نقره ای 150 تومان اضافه می شود.
در صورت انتخاب دسته بندی 80 تومان به مبلغ هر عدد ساک دستی اضافه می شود.
هزینه ته کاست (عطف) هر عدد 60 تومان به مبلغ ساک دستی اضافه می شود .
امکان تولید ساک دستی از سایز 15×20 تا 65×150 در هر اندازه دلخواه وجود دارد
رنگ های ساک دستی های پارچه ای :
مشکی ، سرمه ای ، نقره ای ، توسی،قهوه ای ، دارچینی،کرم ، کرم نخودی ، کرم استخوانی
نارنجی ، زرد ، زرشکی ، سرخابی ، صورتی ، بنفش ، سفید ، قرمز ، آبی کاربنی ، آبی آسمانی ، سبز 
بروشور تبلیغاتی
بروشور تبلیغاتیتعدادقیمتزمان تحویل
تحریر 80 گرم سایز (20×29)1000230/0007 روز کاری
تحریر 80 گرم سایز (20×29)2000290/0007 روز کاری
گلاسه 120 گرم سایز (20×29)1000250/0007 روز کاری
گلاسه 120 گرم سایز (20×29)2000390/0007 روز کاری
تحریر 80 گرم سایز (40×29)1000460/0007 روز کاری
تحریر 80 گرم سایز (40×29)2000580/0007 روز کاری
گلاسه 120 گرم سایز (40×29)1000500/0007 روز کاری
گلاسه 120 گرم سایز (40×29)2000780/0007 روز کاری
تحریر 80 گرم سایز (58×20)1000460/0007 روز کاری
تحریر 80 گرم سایز (58×20)2000580/0007 روز کاری
گلاسه 120 گرم سایز (58×20)1000500/0007 روز کاری
گلاسه 120 گرم سایز (58×20)2000780/0007 روز کاری
فرم تحریر 80 گرم -سربرگ و تراکت
اندازه ( کاغذتحریر 80 گرم )تعدادقیمت یکرو چاپقیمت دورو چاپزمان تحویل
A3 استاندارد سایز ( 29.7×42)1000300/000400/0005 روز کاری
A4 استاندارد سایز (29.7×21)1000150/000200/0005 روز کاری
A5 استاندارد (21×14.8)100075/000100/0005 روز کاری
A6 سایز (10×14/5)100038/00052/0005 روز کاری
A3 سایز ( 29×40)2000380/000460/0005 روز کاری
A4 استاندارد سایز (29.7×21)2000220/000270/0005 روز کاری
A4 سایز (29×20)2000190/000230/0005 روز کاری
A5 استاندارد (21×14.8)2000110/000135/0005 روز کاری
A5 سایز (20×14.5)200095/000115/0005 روز کاری
A6 سایز (9×14/5)200055/00065/0005 روز کاری
A3 سایز ( 29×40)5000620/000780/0005 روز کاری
A4 سایز (29×20)5000310/000390/0005 روز کاری
A4 استاندارد سایز (29.7×21)5000360/000450/0005 روز کاری
A5 سایز (14.5×20)5000155/000195/0005 روز کاری
A5 استاندارد (14.8×21)5000180/000225/0005 روز کاری
A6 سایز (9×14/5)500085/000105/5005 روز کاری
فرم گلاسه 120 گرم-سربرگ و تراکت
اندازه ( کاغذ گلاسه 120 گرم )تعدادقیمت یکرو چاپقیمت دورو چاپزمان تحویل
A3 سایز ( 29×40) 1000360/000440/0005 روز کاری
A4 سایز (29×20)1000180/000220/0005 روز کاری
A5 سایز (14×20)100090/000110/0005 روز کاری
A6 سایز (10×14/5)100045/00055/0005 روز کاری
A3 سایز ( 29×40)2000560/000660/0005 روز کاری
A4 سایز (29×20)2000280/000330/0005 روز کاری
A5 سایز (14×20)2000140/000165/0005 روز کاری
A6 سایز (10×14/5)200075/00085/0005 روز کاری
A3 سایز ( 29×40)50001/150/0001/250/0005 روز کاری
A4 سایز (29×20)5000575/000625/0005 روز کاری
A5 سایز (14×20)5000290/000320/5005 روز کاری
A6 سایز (10×14/5)5000165/000170/0005 روز کاری
فرم کتان 120 گرم - سربرگ و تراکت ، پاکت
نوع محصولتعدادقیمتزمان تحویل
سربرگ A4 استاندارد سایز 21×29.7 یکرو (کاغذ کتان 120 گرم)1000270/0007 روز کاری
سربرگ A5 استاندارد سایز 21×14.8 یکرو (کاغذ کتان 120 گرم)1000148/0007 روز کاری
پاکت ملخی کاغذ کتان 120 گرم 1000235/00010 روز کاری
پاکت A3 کاغذ کتان 120 گرم1000910/00010 روز کاری
پاکت A4 کاغذ کتان 120 گرم 1000480/00010 روز کاری
پاکت A5 کاغذ کتان 120 گرم 1000270/00010 روز کاری
پاکت تحریر 80 گرم
اندازهتعدادقیمتزمان تحویل
پاکت ملخی تحریر80گرم 1000165/00010 روز کاری
پاکت ملخی تحریر80گرم 2000 250/00010 روز کاری
پاکت ملخی تحریر80گرم 5000 480/00010 روز کاری
پاکت A4 تحریر80گرم 1000 350/00010 روز کاری
پاکت A4 تحریر80گرم 2000 540/00010 روز کاری
پاکت A4 تحریر80گرم 50001/000/00010 روز کاری
پاکت A5 تحریر80گرم 1000 250/00010 روز کاری
پاکت A5 تحریر80گرم 2000 380/00010 روز کاری
پاکت A5 تحریر80گرم 5000 650/00010 روز کاری
پاکت گلاسه 120 گرم
اندازهتعدادقیمتزمان تحویل
پاکت ملخی گلاسه 120 گرم 1000195/00010 روز کاری
پاکت ملخی گلاسه 120 گرم 2000330/00010 روز کاری
پاکت ملخی گلاسه 120 گرم 5000680/00010 روز کاری
پاکت A4 گلاسه 120 گرم 1000 450/00010 روز کاری
پاکت A4 گلاسه 120 گرم 2000730/00010 روز کاری
پاکت A4 گلاسه 120 گرم 50001/500/00010 روز کاری
پاکت A5 گلاسه 120 گرم 1000 300/00010 روز کاری
پاکت A5 گلاسه 120 گرم 2000490/00010 روز کاری
پاکت A5 گلاسه 120 گرم 5000880/00010 روز کاری
فاکتور تحریر 80 گرم - فاکتور ، قبض ، رسید
نوع فاکتور (کاغذ تحریر - چاپ تمام رنگی )قیمت ( 1000 برگ )قیمت ( 2000 برگ )قیمت ( 5000 برگ )زمان تحویل
فاکتور A4 180/000240/000450/0008 روز کاری
فاکتور A5 105/000150/000277/0008 روز کاری
فاکتور A6 65/000115/000205/0008 روز کاری
فاکتور مربع 20×20 (خشتی) 180/000240/000450/0008 روز کاری
فاکتور ته چکی 10×20105/000150/000277/0008 روز کاری
فاکتور ته چکی 10×28170/000207/0008 روز کاری
فاکتور کابن لس NCR
فاکتور کاربن لس دوبرگیقیمت ( تومان) 1000 شمارهقیمت ( تومان) 2000 شمارهزمان تحویل
فاکتور کاربن لس تمام رنگی A4 400/000530/0003 روز کاری
فاکتور کاربن لس تمام رنگی A5 315/000420/0003 روز کاری
فاکتور کاربن لس تمام رنگی B4420/000550/0003 روز کاری
فاکتور کاربن لس تمام رنگی B5325/000 430/0003 روز کاری
فولدر مقوایی
نوع فولدرتعدادیکرو چاپ / یکرو سلفوندورو چاپ / دورو سلفونزمان تحویلمشاهده قالب
فولدر گلاسه 300 گرم قفلی کد 110001/630/000 1/990/0006 روز کاری
فولدر گلاسه 300 گرم قفلی کد 210002/650/0003/040/0006 روز کاری
فولدر گلاسه 300 گرم چسبی کد 310002/410/0002/790/00010 روز کاری
فولدر گلاسه 300 گرم چسبی کد 410002/290/0002/640/00010 روز کاری
فولدر گلاسه 300 گرم قفلی و چسبی کد 510002/550/0002/710/00010 روز کاری
پوستر
سایزتعدادگلاسه 135 گرمگلاسه 150 گرمگلاسه 170 گرمگلاسه 200 گرمگلاسه 250 گرمگلاسه 300 گرمتحریر 80 گرم
25×35 1000
28×40 1000
35×50 1000
50×70 1000
25×35 2000
28×40 2000
35×50 2000
50×70 2000
مدت تحویل کلیه سفارشات تحریر و گلاسه 2 روز کاری می باشد.
چاپ تمامی فرم ها تمام رنگی می باشد.
کلیه سایز ها و فرم های فوق به صورت اختصاصی امکان تحویل 6 ساعته را دارند.
طراحی و ویرایش
طراحی و ویرایشمدت زمان ارائه قیمت
کارت ویزیت یکرو3 روز کاری25/0000
کارت ویزیت دورو3 روز کاری50/000
کارت ویزیت برش خاص5 روز کاری60/000
فاکتور ، قبض و فیش5 روز کاری50/000
کاتالوگبسته به حجم کارتوافقی
بسته بندی و جعبه سازی10 روز کاری250/000
پوستر4 روز کاری70/000
ست اوراق اداری7 روز کاری150/000
سربرگ3 روز کاری50/000
پاکت نامه3 روز کاری50/000
یاداشت2 روز کاری20/000
ساک دستی کاغذی5 روز کاری100/000
بروشور (تا6صفحه) بیش از 6 صفحه ،هرصفحه 15/000 تومان5 روز کاری80/000
تراکت یکرو3 روز کاری40/000
تراکت دورو3 روز کاری50/000
تیغ و قالب1 روز کاری12/000
توجه : تعرفه فوق بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر است.
طراحی صرفا برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمی گردد و نزد مجموعه باقی خواهد ماند.
سفارش طراحی امکان ویرایش و اصلاح کلی تا 3 بار مجاز می باشد.
هرگونه غلط املایی پس از تایید طرح به عهده مشتری بوده و مرکز هیچ مسئولیتی ندارد.

توضیحات تکمیلی درباره سفارشات چاپی

 کارت ویزیت ها به جز مواردی که در انها یکرو ذکر شده ، دورو می باشند .

تعداد چاپ تمامی کارت ویزیت ها هزار عددی می باشد.

چاپ تمامی کارت ویزیت ها تمام رنگی می باشد.

کارت ویزیت های برش خاص بدون محدودیت در برش و شکل می باشد و مدل برش آنها کاملا دلخواه

و بر اساس سلیقه مشتری می باشد و قیمت ها با احتساب هزینه ساخت لیزی و ضرب قالب می باشد،در

جنس های آهنربایی ، سلفون مات،سلفون براق، کتان ،لمینت براق ، لمینت مات ، لمینت برجسته و لیبل  ابعاد

چاپ میتواند متفاوت باشد که به نسبت سایز دلخواه شما قیمت محاسبه می شود.