تیر ۱۶, ۱۳۹۷

چاپ سربرگ

چاپ سربرگ قابل ذکر است که برای چاپ سربرگ سیاه وسفید به هیچ عنوان از ترام ویا طیف ملایم  استفاده نکنید. زیرا علیرغم اینکه انتظار نمای […]