سفارش کاتالوگ 2 رنگ

تیر ۱۷, ۱۳۹۷

چاپ کاتالوگ حرفه ای

 سایزهای استاندارد کاتالوگ(سانتیمتر) : خشتی کوچک(۱۲*۱۲-۱۴*۱۴-۱۶*۱۶) خشتی بزرگ(۱۹*۱۹-۲۰*۲۰-۲۱*۲۱-۲۲*۲۲-۲۳*۲۳-۲۹*۲۹-۳۰*۳۰-۳۳*۳۳) پالتوئی(۱۰*۲۱-۱۱.۵*۳۴.۵) رقعی و رقعی بیاضی(۱۴*۲۲) وزیری و وزیری بیاضی(۱۷*۲۴) رحلی و رحلی بیاضی(۲۱.۵*۲۹.۷) سلطانی و سلطانی بیاضی(۲۳*۳۳) روزنامه […]