ورود کاربران به سایت چاپ آکسون هنگام استفاده از حساب کاربری شخصی، به معنای آگاهی کامل و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات چاپ آکسون می باشد. همچنین توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین چاپ آکسون از سوی کاربر است.

قوانین عمومی

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های ‏مجموعه چاپ آکسون‏ مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا مشتری نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط می باشد. در صورتی که در قوانین مندرج و یا شیوه کار و خدمات چاپ آکسون ‏در آینده تغییراتی ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌ کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.